جهت ادامه فرایند مشاوره مبلغ 200 هزار تومان رو به کارت سعید حمیدی جلیانی بانک انصار واریز کنید.

شماره کارت: ۶۲۷۳۸۱۱۶۱۹۷۳۰۰۳۶

  • :
    (اعداد را به انگلیسی وارد کنید)
  • (اعداد را به انگلیسی وارد کنید)
  • در صورتی که امکان ثبت اطلاعات توسط شما وجود ندارد لطفا تصویر فیش واریزی خود را به شماره واتساپ مجموعه (09916510842) ارسال نمایید. سپاس